BROBY LOGISTIKCENTER

BROBY INDUSTRICENTER

Broby Logistikcenter ligger i Broby, Östra Göinge och är nära placerat till väg 19 och väg 21.


Broby Logistikcenter består av totalt ca 25 000 kvm lokaler och ytterligare ca 4 000 kvm under skärmtak för av/pålastning.

Ytorna är lämpliga för både Lager och Produktion.


Hela området är inhägnat och kameraövervakat. Byggnaderna är försedda med larm och inpasseringssystem.

Fastigheten är fiberansluten och automatisk brandlarm finns i samtliga lokaler.


Fastigheten är ansluten till fjärrvärme vilket ger driftssäker och ekonomisk uppvärmning.   

De olika ytorna kan även sektioneras efter behov, frihöjden i hallarna är som lägst 5 m och som högst ca 7,7 m.


Inom det inhängnade området finns också 26 000kvm plan mark utomhus för uppställning och förvaring.


Omklädningsrum och WC finns i flera av hallarna. Två större kontorsdelar finns i direkt anslutning och dessa kan också sektioneras efter behov. Det finns gott om parkeringsmöjligheter i anslutning till fastigheten. 

Mail: info@shvfastigheter.com


Telefon: 044-780 15 10